Марина Олександрівна Євдокименко

Марина Олександрівна Євдокименко
Доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії, учений секретар спеціалізованої вченої ради,кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2007 р. – закінчила з відзнакою Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» та отримала диплом магістра.

2007- 2010 рр. – закінчила аспірантуру Харківського національного університету радіоелектроніки.

2010 року – отримала ступінь кандидата технічних наук. Дисертація на тему «Моделі і метод розподілу каналів в багатоканальних Mesh-мережах стандарту 802.11», спеціальність 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі.

З 2010 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2012 рр. – старший викладач кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2016 року – доцент кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2017 року – докторант кафедри інфокомунікаційної інженерії (кол. Телекомунікаційні системи) Харківського національного університету радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни: Системи виявлення та протидії атакам, Мережне програмування, Телекомунікаційні системи передачі, Оптичні системи передачі, Системи розподілу інформації (викладання англійською мовою).


Наукова діяльність

В рамках держбюджетних НДР приймала участь у науково-дослідних роботах:

№261-1 «Методи підвищення продуктивності безпроводових мереж наступного покоління» (2012 р.); № 299 «Підвищення масштабованості технологічних рішень щодо забезпечення якості обслуговування в конвергентних телекомунікаційних системах» (2016 р).

Наукові інтереси – управління трафіком в інфокомунікаційних мережах, безпроводові мережі, забезпечення безпеки в інфокомунікаційних мережах.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Учасниця міжнародного проекту TEMPUS: 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR, «Підготовка наступного покоління експертів з кібербезпеки» (ENGENSEC).

Учасниця міжнародної програми ERASMUS (KA1) (викладання в Університеті Блекінге, Карлскруна, Швеція).


Громадська діяльність

Член IEEE.

IEEE Membership No.: 94598841


Публікації та патенти

Має більше ніж 45 публікацій, 5 патентів, 6 міжнародних сертифікатів в області кібербезпеки, 1 міжнародний  сертифікат IEEE в області побудови безпроводових мереж 5G.

Має 5 патентів на корисну модель.