Марина Артурівна Гарбар

Марина Артурівна Гарбар
Старший викладач кафедри українознавства, кандидат філологічних наук

Освіта та кар’єра

1997 р. закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ імені В.Н. Каразіна) за фахом російська мова та література.

2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за фахом 10.01.02 – російська література.

З 2002 р. – старший лаборант з вищою освітою кафедри українознавства ХНУРЕ.

З 2003 – асистент, 2016 – старший викладач кафедри українознавства.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення», «PR-технології у власній кишені».


Наукова діяльність

Галузь наукових інтересів: українська та світова література.

Публікує статей у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано 16 наукових праць.