Любов Олександрівна Токар

Любов Олександрівна Токар
Доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1997 р. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки

(ХДТУРЕ) за спеціальністю «Багатоканальний електрозв’язок».

1997 р. – інженер кафедри багатоканального електрозв’язку (ХДТУРЕ).

 1998 р. – інженер ІІ категорії з наукової роботи кафедри багатоканального електрозв’язку (з 1999 р. – кафедра телекомунікаційних систем) (ХДТУРЕ).

2004 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем (ХНУРЕ).

2009 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Дисертацію захищала у ХНУРЕ.

2010 р. – старший викладач кафедри телекомунікаційних систем (ХНУРЕ).

2012 р. – доцент кафедри телекомунікаційних систем (з 2017 р. – кафедра інфокомунікаційної інженерії). (ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Методи забезпечення електромагнітної сумісності», «Радіорелейні та супутникові системи передачі», «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку», «Мультисервісні мережі зв’язку наступних поколінь», «Методи доступу в ТКС», «Конфігурація доступу в ТКС».


Наукова діяльність

2012 р. – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи 0112U006067 «Розробка методики розрахунку норм частотно-територіального рознесення між РЕЗ мережі цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 та РЕЗ спеціальних користувачів після удосконалення характеристик частотної вибірковості радіолокаційних систем посадки шляхом встановлення смугових фільтрів і зміни налаштування» (шифр 12-32).

2012 р. – працює у складі Державної екзаменаційної комісії бакалаврів за напрямом «Телекомунікації».

2014 р. – працює у складі атестаційної комісії для проведення фахових випробувань ОКР за ступенем магістра.

2015 р. – працює у складі оргкомітету Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпровідних мереж зв’язку»


Публікації

Має більше 20 публікацій, з них більше 10 в спеціалізованих виданнях, 2 публікації в наукометричній базі Scopus.