Валентина Костянтинівна Ковальчук

Валентина Костянтинівна Ковальчук
Старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії, доцент

Освіта та кар’єра

У 1966р. закінчила Харківський інститут радіоелектроніки. Працювала на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента.


Освітня діяльність

В цей час викладає дисципліни: «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку», «Волоконно-опти-чні системи передачі», проводить усі види занять, керує виконаням курсових робіт, є керівником атес-таційних бакалаврських робіт.Автор 2-х навчльних посібників з грифом МОН, конспекта лекцій, співавтор 4 підручників з грифом МОН.


Наукова діяльність

Була виконавцем та відповідальним виконавцем ряду госпдоговірних науково-дослідних тем тем. Керує науковою роботою студетів, які неодноразово  одержували призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.


Громадська діяльність

Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри, відповідальна за організацію виконання магістерських атес-таційних робіт, куратор груп магістерської підготовки, відповідальна за методичну роботу на кафедрі, профорг кафедри.


Нагороди та премії

Нагороджена двома грамотами МОН України за наукову роботу з студентами.


Публікації

Кількість публікацій більше 30.