Кирило Львович Хрустальов

Кирило Львович Хрустальов
Старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, Президент Асоціації випускників ХНУРЕ, Учений секретар НТР, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

1998 р. – з відзнакою закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати та системи»

2002 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.11.17 – Медичні прилади та системи на тему «Метод і пристрій електрохемілюмінесцентного вимірювання компонентів біорідин на прикладі гістаміну».

2002-2005 р. – науковий співробітник, асистент кафедри біомедичної інженерії.

2017 р. – старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ).


 Освітня діяльність

Викладає лекційні курси: основи матеріалознавства та технології виробництва біомедичної апаратури, основи схемотехніки, мікропроцесорні пристрої.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: автоматизація технологічних процесів, теорія автоматичного управління технічними об’єктами, нанотехнології в біології та медицині, застосування явища електрохемілюмінесценції для визначення речовин медико-біологічного та екологічного значення.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2005-2007 р. – учасник міжнародного гранту УНТЦ № GE77.


Громадська діяльність

З 2017 р. – Президент громадської організації «Міжнародна асоціація випускників Харківського національного університету радіоелектроніки».


Нагороди та премії

Грамота Міністра України у справах науки та технологій, переможець районного конкурсу «Молода людина року» і «Молодь Харківщини» у номінації “Молодий науковець” (2001 р.).


 Публікації та патенти

Автор 28 публікацій