Юрій Тимофійович Жолудов

Юрій Тимофійович Жолудов
Доцент кафедри біомедичної інженерії, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Освіта та кар’єра

1999-2004 – студент, Харківський національний університет радіоелектроніки;
2004-2007 – аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки;
2008 – к.ф.-м.н. з фізики приладів, елементів та систем. Дисертація “Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра-Блоджетт на електроді”;
2009-2012 – с.н.с., Харківський національний університет радіоелектроніки;
2013-2015 – докторант, Харківський національний університет радіоелектроніки;
2015-2016 – запрошений вчений, Державна ключова лабораторія електроаналітичної хімії, Інститут прикладної хімії м. Чанчун, Китайська академія наук;
З 2015 – доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки;
2017-2018 – запрошений вчений, Державна ключова лабораторія електроаналітичної хімії, Інститут прикладної хімії м. Чанчун, Китайська академія наук.


Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • Вивчення механізмів електрохемілюмінесцентних (ЕХЛ) реакцій;
 • ЕХЛ на модифікованих електродах;
 • Застосування ЕХЛ для хімічного, біологічного та екологічного аналізу;
 • Розробка обладнання для ЕХЛ досліджень та аналізу;
 • Чисельне моделювання ЕХЛ та електрохімічних реакцій.

Нагороди та премії

Гранти Українського науково-технологічного центру:

 • #GE77 “Development of newest methods and optochemotronic sensors for liquids assays on a base of electrochemiluminescent molecular condensed Langmuir-Blodgett films with new electrochemiluminescers”, серпень 2005 – липень 2006;
 • #4180 “Research and Development of Thin Layer “Lab-On-A-Chip” Electrochemiluminescent Sensor with Diamond-Like Electrodes for Detection of Bile Pigments in Bioliquid”, August 2007 – September 2009;
 • #4495 “New biophotonic method and nanostructure sensor instrument for diagnostics of tuberculosis active form”, October 2008 – September 2011;
 • #5067 “Development of novel nanophotonic technologies and devices for detection of dangerous and toxic organic substances in surrounding water objects”, April 2010 – March 2013.

Держбюджетні НДР:

 • # 217-1 «Дослідження та розробка нової гібридної інтегральної мікроаналітичної електрохемілюмінесцентної системи для біомедичного застосування» (2004-2006),
 • # 234-1 «Дослідження та розробка біоелектрохемілюмінесцентного аналізатора з нанотехнологічним датчиком» (2009-2010),
 • # 255-1 «Нова концепція та спосіб побудови конструкції системи високої чутливості для контролю та діагностики біооб’єктів » (2011-2012).
 • # 314-1 «Аналітична система для електрохемілюмінесцентного визначення потужних окисників у водних середовищах» (2016-2018).
 • # 324-1 «Концепція «донор-акцепторної ваємодії» у розробці оптичного сенсора для визначення вибухонебезпечних нітроароматичних сполук» (2018–2020).

Інші гранти:

 • Проект Федерального міністерства освіти і науки Німеччини з науково-технічного співробітництва між Україною і Німеччиною № IB-034 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2013-2014 рр.).
 • Грант ДААД A/14/02402 “Synthesis of semiconductor nanocrystals using liquid phase laser ablation for electrochemiluminescent assays” (2014-2015р.).
 • Грант Академії наук Китаю для запрошених науковців CAS President’s International Fellowship Initiative «Film modified electrodes for electrochemiluminescent sensor system» (2015 – 2016, 2017 – 2018).

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених, 2014-2016р.

IEEE LEOS student member in 2001-2002.

ISE member in 2013-2014.