Ірина Юріївна Панфьорова

Ірина Юріївна Панфьорова
Доцент кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1986 р. – закінчила з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1986 р. –молодший науковий співробітник на кафедрі автоматизованих систем управління (АСУ).

1993 р.  – асистент кафедри АСУ (ХТУРЕ).

1998р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, дисертацію захищала у ХНУРЕ.

1998 р. –  старший викладач кафедри ІУС (ХТУРЕ).

2000 р. –доцент кафедри ІУС (ХТУРЕ).

2008 р. – отримала звання доцента.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Організація баз даних та знань», «Системи управління розроділеними базами даних», «Менеджмент даних в ІС»,«Сучасні технології баз даних», «Управління ІТ-сервісами та контентом», «Аналіз великих масивів даних».


Наукова діяльність

Протягом роботи на кафедрі була виконавцем держбюджетної  НДР: «Розробка інформаційно-аналітичної системи з розподіленим штучним інтелектом („Університет”)»; госпдоговірних НДР «Розробка інформаційної системи управління навчальним процесом (І черга)»; відповідальним виконавцем держбюджетної теми «Розробка знанняорієнтованих моделей, методів і технологій створення, впровадження, експлуатації та модернізації інформаційних систем і технологій як основних елементів, що утворюють інтелектуальні інформаційні середовища соціо-економічного об’єкта».


Нагороди та премії

Знак «Відмінник освіти України» № 45596 від 01.03.2018 р.


Публікації та патенти

Має понад 60 публікацій.