Ірина Вікторівна Свид

Ірина Вікторівна Свид
Доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем, учений секретар НМР, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1993 р. – закінчила з відзнакою Харківський електромеханічний технікум транспортного будівництва за спеціальністю електрозв’язок на транспорті.

1998 р. – технік з навчального процесу кафедри мереж зв’язку Харківського технічного університету радіоелектроніки.

2000 р. – закінчила з відзнакою Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю багатоканальний електрозв’язок.

2000 р. – інженер з навчального процесу; 2002 р. – асистент; 2003 р. – старший викладач кафедри мереж зв’язку ХТУРЕ.

2012 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації – «Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору».

2012 р. – доцент кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри мереж зв’язку.

2013-2016 рр. – заступник декана радіотехнічного факультету з навчально-методичної роботи.

2016-2017 рр. – начальник навчального відділу.

2014 р. – по цей час – доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: мережеві інформаційно-комунікаційні технології; платформи корпоративних інформаційних систем; нейронні технології в ІКТ; інформаційно-комунікаційні технології; стільникові мережі зв’язку; методи моделювання інформаційно-комунікаційних систем; автоматизоване проектування енергетичних систем; моделювання процесів у енергетичному секторі; моделювання та проектування інженерних систем; надійність і безпека інженерних систем.


Наукова діяльність

Керівник багатофункціональної навчально-наукової лабораторії «Інформаційних радіосистем та технологій» у складі кафедри РТІКС.


Нагороди та премії

Почесна грамота ХНУРЕ 2017 р.


Публікації та патенти

Має понад 140 публікацій, серед них є два навчальних посібники з грифом МОН, одна монографія, чотирнадцять патентів України на корисну модель.