Ірина Миколаївна Єгорова

Ірина Миколаївна Єгорова
Професор кафедри медіасистем та технологій, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1975 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури».

1984 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.01 – “Технічна кібернетика та теорія інформації”.

1984 р. – асистент кафедри Конструювання ЕВМ.

1986 р. – доцент кафедри Конструювання ЕВМ.

2002 р. – доцент кафедри ІКГ (МСТ).

2013 р. – професор кафедри МСТ


Освітня діяльність

Викладає курси: WEB-технології, Проектування та розробка WEB-систем, WEB-аналітика та пошукова оптимізація, Основи WEB-технологій, Комп’ютерні технології виготовлення реклами для друкованих та електронних ЗМІ, Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій, Засоби та методи комп’ютерного зв’язку в ВПС, Механізми пристроїв обчислювальних систем; Конструювання та технологія периферійних пристроїв; Основи функціонально-вузлового синтезу, Обчислювальні системи та мережі.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: розпізнавання образів, WEB-технології, SEO. Брала активну участь у розробці НДР: «Проектування та розробка системи автоматизації випробувань об’єктів», «Проектування та розробка системи контролю якості управління підприємством». Науковий керівник магістрів та аспірантів.


Публікації та патенти

Близько 200 публікацій, включаючи патент та авторське свідоцтво. Патент України на корисну модель № 82942