Ігор Вікторович Руженцев

Ігор Вікторович Руженцев
Завідувач кафедри метрології та технічної експертизи, член НМР, член НТР, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1971 р. – інженер-радіофізик, закінчив Харківський інститут радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля (ХИРЕ), факультет електроніки, спеціальність – радіофізика й електроніка; тема дипломної роботи – «Багаточастотна взаємодія в підсилювачах НВЧ».

1980 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову.

1986 р. – доцент кафедри електронних приладів і пристроїв.

1992 р. – докторантура Харківського технічного університету радіоелектроніки (ХТУРЕ).

1994 р. – доктор технічних наук, Харківський технічний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.04.03 – радіофізика.

1996 р. – професор кафедри електронних приладів та пристроїв ХТУРЕ.

1996 р. – завідувач кафедри метрології та вимірювальної техніки ХТУРЕ.


Освітня діяльність

Лекційні курси: електронні прилади, моделювання електронних приладів, метрологія та вимірювальна техніка, основи сертифікації, основи наукових досліджень і патентів, вимірювання параметрів ЕМС, вступ у метрологію та вимірювальну техніку.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми, тестові питання для контролю, методичні вказівки з курсів, що читаються.

Входить до складу експертної ради ГАК МОН України.


Наукова діяльність

Наукові інтереси – математичне моделювання потужних генераторних приладів, розробка засобів вимірювальної техніки.

Науково-дослідні теми і проекти: держбюджетна – «Науково-технічне, інформаційне та метрологічне забезпечення експлуатації газовімірювальних систем на ПВВГ та ГВП ДК«Укртрансгаз» (НДПІАС Укртрансгаз, №ДР 0105U004056)», «Розробка інформаційно-вимірювального комплексу для електромагнітного моніторингу навколишнього середовища (№0101U005127)», № 230-6 «електромагнітний моніторинг навколишнього середовища (№ 0109U002572)».

Входить до складу 2-х спеціалізованих рад із захисту дисертацій. Керівник докторантської та аспірантської підготовок. Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 46 років.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Брав участь в організації Міжнародних конференцій «Метрологія та вимірювальна техніка» 1998-2018 рр. у складі оргкомітету, Міжнародного наукового семінару 2005-2018 рр.


Публікації та патенти

Має понад публікації, включаючи 2 навчальні посібники, зарубіжні статті, тези доповідей на міжнародних конференціях.