Геннадій Григорович Швачич

Член спеціалізованої вченої ради, д.т.н., професор

НметАУ (м. Дніпро), зав. кафедри прикладної математики і обчислювальної  техніки


Спеціальність у раді – 05.13.05