Гаркуша Сергій Володимирович

Гаркуша Сергій Володимирович
Член спеціалізованої вченої ради, д.т.н., професор

проректор, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Центральної спілки споживчих товариств.


Спеціальність у раді – 05.12.02 (технічні науки).