Ганна Миколаївна Верясова

Ганна Миколаївна Верясова
Старший викладач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою

Освіта та кар’єра

2001 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні системи в менеджменті.
2001-2004 р. – аспірантура за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.
2004-2009 рр. – асистент кафедри економічної кібернетики ХНУРЕ.

2008-2009 рр. –асистент Центру навчання студентів іноземною мовою (ЦНСІМ) ХНУРЕ.
2010 р. – старший викладач кафедри ЕК ХНУРЕ, старший викладач Центру навчання студентів іноземною мовою (ЦНСІМ) ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: економіка підприємства (англ. мовою), маркетинг (англ. мовою), моделювання економіки (англ. мовою), математичні моделі ринкової економіки (англ. мовою), економічне обґрунтування проектів (англ. мовою), моделювання економічної динаміки (англ. мовою).


Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

управління маркетинговою діяльністю підприємства; оцінка ефективності маркетингової діяльності, конкурентоспроможність підприємства.

Науковий керівник студентських наукових робіт

у всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.


Громадська діяльність 

Супровід організаційної та методичної роботи Центру навчання студентів іноземною мовою


Публікації

Автор понад 50 публікацій, з них 10 участь у колективних монографіях.