Дмитро Вадимович Бондар

Дмитро Вадимович Бондар
Доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

1984 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «радіотехніка».

1995 р. –  защитил кандидатскую диссертацию по специальности 05.01.01 – геометрическое моделирование, инженерная и компьютерная графика, дизайн и эргономика.

1995 р. – асистент кафедри нарисної геометрії та графіки (ХПУ).

1998 р. – старший викладач кафедри побутової електроапаратури (ХТУРЕ).

2000 р. – доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ХНУРЕ)


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: основи теорії сигналів, телекомунікаційні системи передачі, технічна електродинаміка та поширення радіохвиль, програмування на Java


Громадська діяльність

Керує гуртком науково-технічної творчості студентів за напрямком спеціалізації кафедри інформаційно-мережної інженерії.


Публікації та патенти

Має понад 20 публілацій, у тому числі 3 монографії