Дмитро Миколайович Росінський

Дмитро Миколайович Росінський
Старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин

Освіта та кар’єра

У 1987 р. поступив на навчання у Харківському радіотехнічному технікумі (ХРТТ) за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини, прилади і пристрої». Закінчив навчання у 1991 р. з присвоєнням кваліфікації техніка-електрика.

У 1991 р. поступив на навчання до Харківського інституту радіоелектроніки (ХІРЕ, пізніше – Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, ХТУРЕ) ха спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі». Закінчив навчання у 1995 р. з присвоєнням кваліфікації інженера-системотехніка.

З 1995 р. працював у ХТУРЕ (пізніше – Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ) на посаді інженера з навчального процесу кафедри ЕОМ.

З 2003 р. і до цього часу робота у ХНУРЭ на посаді старшого викладача кафедри ЕОМ.


Освітня діяльність

Викладання дисциплін (провідний лектор): «Архітектура комп’ютерів», «Апаратні засоби комп’ютерних систем», раніше «Комп’ютерна арифметика».


Наукова діяльність

Робота за науковими напрямами: високопродуктивні комп’ютерні системи, мікропроцесорні засоби, мультиагентні системи.


Публікації та патенти

Більше 20 публікацій