Дмитро Кіндратович Міхнов

Дмитро Кіндратович Міхнов
Професор кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1976 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1976 р. – інженер спеціалізованого конструкторського бюро  ХІРЕ.

1977 р. – молодший науковий співробітник кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ.

1978 р. – старший науковий співробітник кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ.

1985 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління, дисертацію захистив у ХІРЕ.

1989 р. – провідний науковий співробітник кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ.

2001 р. – доцент кафедри Штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки.

2005 р. – доцент кафедри Інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

2012 р. – професор кафедри Інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: «Проектування комплексу засобів автоматизації ІУС»; «Вбудовані системи та системи реального часу» та «Об’єктно-орієнтовані комплекси засобів автоматизації ІУС», «Управлінські рішення в ІУС», «Прийняття проектних рішень», «Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право».


Наукова діяльність

З 1974 р. приймав участь у виконанні 32 госпдоговірних, держбюджетних науково-дослідних робіт та робіт з науково-технічного співробітництва у сфері прогресивних інформаційних технологій, в 17 з них як відповідальний виконавець, в 8 – як керівник.


Нагороди та премії

Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.


Публікації та патенти

Має 89 публікації, у тому числі 23 авторських свідоцтва, 2 свідоцтва на промисловий зразок.