Дарія Василівна Чеботарьова

Дарія Василівна Чеботарьова
Доцент кафедри інформаційно-мережевої інженерії, заступник декана факультету інфокомунікацій, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2005 р. – закінчила з відзнакою Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».

2006 р. – асистент кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ.

2012 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі.

2013 р. – доцент кафедри мереж зв’язку.


Освітня діяльність

Лекційні заняття з дисциплін: Методи оптимізації, Білінгові системи в інформаційних мережах зв’язку, Вступ до фаху.


Наукова діяльність

Брала участь у держбюджетних науково-дослідних роботах:

«Мережні технології інтегрованої інформаційної системи зв’язку з рухомими об’єктами» (2009 р.);

«Технології та засоби надання інтегрованих послуг зв’язку, навігації та спостереження в мережах мобільного зв’язку наступного покоління» (2012 –2013 рр.);

«Технології створення інтегрованих нформаційних систем на основі мереж цифрового мобільного зв’язку» (2014 – 2016 рр);

«Розроблення нової інформаційної технології комплексного розпізнавання радіовипромінюючих об’єктів методами статистичної радіотехніки та штучного інтелекту» (2017 – 2018 рр.).

Напрямки наукових досліджень: аналіз, планування та оптимізація стільникових мереж мобільного зв’язку; багатокритеріальна оптимізація в інфокомунікаціях.


Громадська діяльність

З 2016 р. – заступник декана факультету інфокомунікацій.

Бере активну участь у підготовці студентів та студентських команд до участі в олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Команди студентів під її керівництвом здобували призові місця у Всеукраїнських олімпіадах з телекомунікацій.


Публікації та патенти

Має понад 40 науково-методичних публікацій, у тому числі 2 посібника та 4 монографії.