Артем Володимирович Марчук

Артем Володимирович Марчук
Старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2006 – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю „Телекомунікаційні системи та мережі”.

2010 – кандидат технічних наук, захистив дисертацію в ХНУРЕ.

2010 — асистент кафедри телекомунікаційних систем.

2012 — старший викладач кафедри телекомунікаційних систем.


Освітня діяльність

Викладає курси: “Програмування”, “Мережне програмування”, “Системи зв’язку з рухомими об’єктами”.


Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності: безпроводові системи MIMO, безпека безпроводових телекомунікаційних систем, мережеве програмування.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2014 – Учасник міжнародного проекту TEMPUS: 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR, «Підготовка наступного покоління експертів з кібербезпеки» (ENGENSEC).


Публікації та патенти

Має більш ніж 15 наукових публікацій та один  патент