Антон Володимирович Артюх

Антон Володимирович Артюх
Доцент кафедри прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук

Освіта та кар’єра

2009 р. – Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність «Прикладна математика»;

2009-2012 рр. – аспірант кафедри прикладної математики ХНУРЕ;

2010-2015 рр. – асистент кафедри прикладної математики ХНУРЕ;

2016 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;

2016 рр. – старший викладач кафедри прикладної математики ХНУРЕ;

з 2017 р. – доцент кафедри прикладної математики ХНУРЕ.


 Освітня діяльність

Викладає дисципліни: «Математичний аналіз», «Чисельні методи», «Основи машинного навчання».


Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності: математичне моделювання, обчислювальна математика.


 Публікації та патенти

Автор понад 25 публікацій, в тому числі статей, тез та статей у колективних монографіях.