Анатолій Васильович Омельченко

Анатолій Васильович Омельченко
Доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

У 1978 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Радіотехніка».

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.04 – радіолокація і радіонавігація.

У 1999 р отримав звання доцента кафедри мереж зв’язку.


Освітня діяльність

Лекційні заняття з дисциплін: основи теорії розподілу інформації, системи комутації і розподілу інформації, дискретна математика, інтелектуальний аналіз даних.


Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: методи обробки сигналів; розпізнавання сигналів; теорія телетрафіка; регресійний аналіз.


Публікації та патенти

Має понад 40 публікацій.