Алла Юріївна Лебьодкіна

Алла Юріївна Лебьодкіна
Старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2008 – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра ЕОМ, і отримала кваліфікацію – “Інженер-дослідник, програміст системний”, спеціальність – “Системне програмування”, тема магістерської атестаційної роботи “Дослідження паралельних моделей нейронних мереж”.

2012 року – кандидат технічних наук спеціальності 05.13.23 – “Системи та засоби штучного інтелекту”, тема дисертаційної роботи “Методи і моделі прискореної нейромережевої обробки даних в розподіленої обчислювальної середовищі”.

2009-2015 рр. – асистент кафедри ЕОМ.

З 2015 р – старший викладач кафедри ЕОМ.


Освітня діяльність

Авторська програма з дисципліни «Internet технології» (2 семестр), а також проведення лабораторних занять з дисциплін «Internet технології» (1 семестр), «Паралельні та розподілені обчислення», «Інтелектуальні системи», «Системи штучного інтелекту».

Підготовка дипломних і курсових проектів. Орієнтовна тематика дипломних проектів: «Програмне забезпечення віддаленого відеоспостереження Rtracking», «Web-система управління проектами з тестування програмного забезпечення», «Система онлайн-обробки замовлень меблевого підприємства з вбудованим 3D-редактором», «Система моніторингу шкідливих викидів на виробничих підприємствах», «Бездротова корпоративна мережа підприємства “Атлас”», «Моделі і методи прискореної класифікації на основі багатошарового персептрона», «Комп’ютерна система нейросетевой разбраковки трубних заготовок за якістю»,«Мобільна комп’ютерна система обробки довідкової інформації про медичні товари і послуги»,«Мобільна комп’ютерна система моніторингу транспортних засобів»,«Система мобільного інформаційної підтримки технічного обслуговування автомобілів».


Наукова діяльність

Наукові інтереси: паралельні та розподілені обчислення, штучні нейронні мережі, інтернет – технології, мобільні системи.

Участь в НДР кафедри: участь в семінарах, конкурсах і конференціях за фахом, науково-дослідницька та науково-методична робота:

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інтелектуальні комп’ютерні системи» для студентів та магістрів усіх форм навчання спеціальностей 7.091501, 8.091501 «Комп’ютерні системи та мережі», 7.091502, 8.091502 «Системне програмування» / Упоряд .: Н.Г . Аксак, А.Ю. Лебьодкіна. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – 76 с.
  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Internet-технології» Ч.1 для студентів усіх форм навчання напряму 6.050102 – Комп’ютерна інженерія / Упоряд .: Н.Г. Аксак, С.М. Саранча, А.Ю. Лебьодкіна. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – 88 с.
  3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Internet-технології» Ч.2 для студентів усіх форм навчання напряму 6.050102 – Комп’ютерна інженерія / Упоряд .: Н.Г. Аксак, С.М. Саранча, А.Ю. Лебьодкіна. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – 52 с.
  4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Internet ті-хнології» (частина 2) для студентів денної та заочної форм навчання на-пряму 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» / Упоряд: Лебьодкіна А.Ю., Саранча С.М ., Аксак Н.Г. – Харків: ХНУРЕ, 2013. – 94 с.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

В рамках проведеного конкурсу молодіжної школи отримала travel-грант компанії Intel на Восьмій міжнародній конференції «Високопродуктивні паралельні обчислення на кластерних системах (HPC-2008)», Казань.


Громадська діяльність

Секретар екзаменаційної комісії за спеціальністю КСМ 8.05010201, 7.05010201 денної та заочної форми навчання, куратор, профорієнтаційна робота і навчальна практика.


Публікації та патенти

Більше 40 публікацій, 1 патент