Аліна Юріївна Шафроненко

Аліна Юріївна Шафроненко
Старший викладач кафедри інформатики, заступник декана факультету ІТМ, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2011 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ);

2011-2012р. – стажист дослідник проблемної науково-дослідної лабораторії з автоматизованих систем управління (ПНДЛ АСУ);

2012 – аспірант кафедри Штучного інтелекту;

2014р. – достроково захистила дисертацію; кандидат технічних наук, дисертацію захищала у ХНУРЕ;

2015р. – асистент кафедри Безпеки інформаційних технологій;

2017р. – старший викладач кафедри Інформатики.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: математична логіка та теорія алгоритмів, методи оптимізації та дослідження операцій, теорія алгоритмів.


Наукова діяльність

2011-2012р. – стажист –дослідник проблемної науково-дослідної лабораторії з автоматизованих систем управління (ПНДЛ АСУ);

В рамках держбюджетних НДР 214-1 та 245-1 «Еволюційні гібридні системи обчислюваного інтелекту зі змінною структурою для інтелектуального аналізу даних».

Брала участь у науково-дослідних роботах з розробки еволюційних методів нечіткої кластеризації за умов дефіциту апріорної інформації, є співавтором звіту.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2013р. – стажувалась в лабораторії аналізу даних та розпізнавання зображень, університет прикладних наук Остфалія, м. Вольфенбюттель, Німеччина.


Публікації та патенти

Має 26 публікацій.