Соковікова Наталія Сергіївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Соковікова Наталія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації– «Обчислювальні методи обробки цифрових зображень для виявлення та оцінки параметрів об’єктів, що змазані власним рухом»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник– Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент– Михальов Олександр Ілліч, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ)

Офіційний опонент– Григорова Тетяна Альбертівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України (м. Кременчук)

Автореферат06/05/2016Дисертація26/05/2016Відгук_1Відгук_2