Симоненко Олександр Вікторович

Прізвище, ім’я, по батьковіздобувача– Симоненко Олександр Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– начальник групи засобів багатоканального проводового зв’язку навчально-лабораторного комплексу радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України

Назва дисертації– «Потокові моделі та методи управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів транспортних телекомунікаційних мереж»

Шифр та назва спеціальності05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої радиД 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефонХарківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник– Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., проф., професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент– Можаєв Олександр Олександрович, д.т.н., проф., професор кафедри «Мультимедійні інформаційні технології і системи» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Офіційний опонент– Старкова Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж (Державний університет телекомунікацій МОН України)

Автореферат26/03/2016Дисертація07/04/2016Відгук_1Відгук_2