Шубний Олександр Іванович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Шубний Олександр Іванович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– молодший науковий співробітник відділу твердотільної електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
Назва дисертації– «Резонаторні та хвилеводні методи виміру діелектричної проникності слабо та сильно поглинаючих середовищ в мікрохвильовому діапазоні»
Шифр та назва спеціальності– 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.04
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник– Фісун Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник відділу твердотільної електроніки (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)
Офіційний опонент– Горобець Микола Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)
Офіційний опонент– Бондаренко Ігор Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат28/11/2017Дисертація18/12/2017Відгук_1Відгук_2