Ще дві кафедри ХНУРЕ пройшли акредитацію освітньо-професійних програм

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 80-л та №81-л від 22.01.2019 з 28 по 30 січня на факультеті АКТ Харківського національного університету радіоелектроніки працювали експертні комісії з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. До складу комісій входили провідні фахівці з усієї України.

Склад комісії, яка працювала на кафедрі КІТАМ:  голова комісії – завідувач кафедри автоматики i управління в технічних системах НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського”, професор Олександр Ролік; завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів ЦНТУ, професор Сергій Осадчий; завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧДТУ, професор Станіслав Первунінський; завідувач кафедри автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій НЛТУ України, професор Богдан Поберейко.

Склад комісії, яка працювала на кафедрі “Системотехніка”: голова комісії –  завідувач кафедри автоматизованих систем управління НУ «Львівська політехніка», професор Іван Цмоць; професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління НТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського”, доктор технічних наук, професор Валентин Томашевський.

Комісіями перевірено установчі документи, кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення та інші організаційні й технологічні вимоги щодо провадження освітньої діяльності, здійснено перевірку знань студентів, курсових та атестаційних робіт. Члени комісій ознайомились із практичними результатами науково-дослідної роботи студентів, навчальними лабораторіями та видавничою діяльністю кафедр тощо.

За результатами роботи експертами підготовлено висновки, в яких вони підтримали акредитацію чотирьох освітньо-професійних програм: “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”, “Комп’ютеризовані та робототехнічні системи”, “Автоматизоване управління технологічними процесами” та “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва”.