Шевченко Ігор Васильович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Шевченко Ігор Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– докторант кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації– «Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і оптимізації процесу вирощування монокристалів напівпровідників»

Шифр та назва спеціальності– 05.13.06 – інформаційні технології

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість:– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України
(61166, м. Харків, пр. Леніна, 14), тел. (057) 70-21-016

Науковий консультант– Левикін Віктор Макарович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент– Федорович Олег Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонентАнтощук Світлана Григорівна, доктор технічних наук, професор, завідуюча кафедрою інформаційних систем (Одеський національний політехнічний університет, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонентКаргін Анатолій Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій (Донецький національний університет, м. Вінниця, Міністерство освіти і науки України)

Автореферат05/11/2015Дисертація27/11/2015Відгук_1Відгук_2Відгук_3