Шандренко Руслан Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Шандренко Руслан Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації– «Вдосконалення систем метеорного радіозв’язку шляхом використання в них шумоподібних сигналів»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник– Антіпов Іван Євгенійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент– Величко Анатолій Федорович, д.т.н., професор, завідувач відділу обробки радіосигналів (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)
Офіційний опонент– Нарєжній Олексій Павлович, к.т.н., старший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)

Автореферат13/10/2017Дисертація30/10/2017Відгук_1Відгук_2