Сергієнко Олег Юрійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Сергієнко Олег Юрійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– стажист кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського
національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації– «Розвиток теорії та удосконалення систем автономної навігації мобільних наземних роботів в недетермінованих середовищах»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-016)
Науковий консультант– Карташов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент– Биков Віктор Миколайович, д.т.н., с.н.с., професор кафедри теоретичної радіофізики (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України)
Офіційний опонент– Піза Дмитро Макарович, д.т.н., професор, директор Інституту інформатики та радіотехніки (Запорізький національний технічний
університет МОН України)
Офіційний опонент– Полярус Олександр Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України)

Автореферат26/12/2017Дисертація16/01/2018Відгук_1Відгук_2Відгук_3