Семеняка Андрій Вікторович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Семеняка Андрій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– молодший науковий співробітник науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації– «Комбіновані адаптивні системи міжперіодної обробки сигналів в імпульсних оглядових РЛС»

Шифр та назва спеціальності– 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.03

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий керівник– Леховицький Давід Ісаакович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент– Костенко Павло Юрійович, д.т.н., професор, професор кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації і посадки (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба Міноборони України)

Офіційний опонент– Кошевий Віталій Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри морського радіозв’язку (Національний університет «Одеська морська академія» МОН України)

Автореферат10/01/2017Дисертація30/01/2017Відгук_1Відгук_2