Семеняка Андрій Вікторович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Семеняка Андрій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Комбіновані адаптивні системи міжперіодної обробки сигналів в імпульсних оглядових РЛС»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий керівник – Леховицький Давід Ісаакович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Костенко Павло Юрійович, д.т.н., професор, професор кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації і посадки (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба Міноборони України)

Офіційний опонент – Кошевий Віталій Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри морського радіозв’язку (Національний університет «Одеська морська академія» МОН України)

Автореферат 10/01/2017 Дисертація 30/01/2017 Відгук_1 Відгук_2