Міжнародна асоціація випускників Харківського національного університету радіоелектроніки

Міжнародна асоціація випускників Харківського національного університету радіоелектронікиГромадська організація «Міжнародна асоціація випускників Харківського національного університету радіоелектроніки, далі – «Асоціація», є громадською організацією, створеною фізичними особами на основі єдності їх інтересів з метою спільної реалізації мети та завдань.

Головною метою діяльності Асоціації є підвищення міжнародного рейтингу ХНУРЕ.

Мета діяльності Асоціації:

– створення умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування випускників, студентів та викладачів ХНУРЕ;

– сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів стратегічного розвитку ХНУРЕ.

Завданнями діяльності Асоціації є:

– шляхом становлення авторитетної постійно діючої громадської організації випускників сприяти зростанню престижу ХНУРЕ, як одного з провідних навчальних закладів України і світової спільноти університетів;

– сприяти професійному зростанню випускників ХНУРЕ, створювати умови для більш повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності; створювати умови для спілкування випускників, студентів і викладачів університету, забезпечивши інформаційний обмін серед випускників;

– зберігати та примножувати вічні духовні цінності, що мають стати орієнтиром для забезпечення наступності у традиціях майбутніх поколінь випускників ХНУРЕ;

– сприяти поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, зміцненню зв’язків і відносин ХНУРЕ з іншими навчальними закладами України та іноземних держав;

– налагоджувати партнерські зв’язки та відносини Асоціації з підприємствами, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями України та іноземних держав.

 

ВИДАТНІ ВИПУСКНИКИ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кирило Львович Хрустальов

Президент Асоціації випускників

Кирило Львович Хрустальов

Старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, Президент Асоціації випускників ХНУРЕ, кандидат технічних наук

Контакти

alumni@nure.ua