МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ 

№ 1076   від 05.10.2012 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних

наук у 2012/2013 навчальному році 

З  метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів  та  згідно з Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення),  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202 та  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції   України  13.03.2012   за  № 389/20702,  

 

н а к а з у ю :

 

1.  Провести  у  2012/2013  навчальному  році  Всеукраїнський  конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс),  у  два  тури:

- перший тур — у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації,  жовтень — грудень 2012 року;

- другий тур — у  вищих навчальних закладах, визначених як базові, січень-березень 2013 року.

2.  Конкурс  проводити  у базових вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації відповідно до переліку галузей наук (груп спеціальностей, спеціальностей),   затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.03.2012  № 369.

3.  Утворити організаційний  комітет  з  проведення  Конкурсу у складі   згідно з додатком.

 

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  (Удод О. А.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом.

5.   Керівникам вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації:

5.1. Забезпечити проведення  першого туру Конкурсу у визначений строк, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів.

                 5.2. Направити  відібрані  наукові  роботи  студентів  у відповідні  базові вищі  навчальні  заклади  для  участі  у  другому  турі  Конкурсу  до  25.01.2013.

5.3. Оплату відряджень учасників Конкурсу здійснити за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються.

         6.  Керівникам базових вищих навчальних закладів:

6.1. Забезпечити організацію Конкурсу відповідно до  Положення  про його проведення.

6.2. Компенсацію  робочого  часу,  витраченого  на науково-методичне забезпечення та рецензування наукових робіт учасників другого туру  Конкурсу, науково-педагогічним працівникам відшкодувати відповідно до законодавства України.

6.3. Подати  звіти  про   підсумки  проведення  Конкурсу  до  15.04.2013 на  адресу Інституту  інноваційних  технологій та змісту освіти (Удод О.А.).

7.  Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) до 30.06.2013 підвести підсумки проведення Конкурсу та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

8.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Перший заступник  Міністра                                                                  Є.М. Суліма

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від  05. 10. 2012р.   № 1076

 

Склад

Організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

2012/2013 навчальному році

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

Суліма Євген

Миколайович

 

Коровайченко Юрій Миколайович

 

 

Левківський  Казимир Михайлович

 

Михайлик Катерина Іванівна

 

 

 

Вітенко Іван Семенович

 

 

Іщенко Тетяна Дем’янівна

 

 

Тимошенко Ілона Борисівна

 

 

Юдіна Світлана Павлівна

-         Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голова оргкомітету;

 

-         директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України, заступник голови оргкомітету;

 

-         заступник директора Інституту інноваційних     технологій і змісту освіти, заступник голови оргкомітету;

 

-         завідувач сектора відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних    технологій і змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету;

 

-         директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України (за згодою);

 

-         директор науково-методичного центру аграрної освіти  Міністерства аграрної політики України (за згодою);

 

-         головний спеціаліст Відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів Міністерства культури України(за згодою);

 

-         начальник відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних     технологій і змісту освіти.

 

 

 

 

Директор  Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти                                                                     О.А. Удод