Поповська Катерина Олегівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Поповська Катерина Олегівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації– «Методи оптимізації процесу фрагментації контенту в пірінгових файлообмінних мережах»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013)
Науковий керівник– Москалець Микола Вадимович, к.т.н., доцент, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент– Уривський Леонід Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем ІТС (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України)
Офіційний опонент– Сокол Галина Вікторівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України)

Автореферат27/11/2017Дисертація18/12/2017Відгук_1Відгук_2