Погорєлов Станіслав Вікторович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Погорєлов Станіслав Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри фармакоінформатики Національного фармацевтичного університету МОЗ України

Назва дисертації– «Теоретичні та експериментальні основи створення тонкодротяних решіток болометрів для контролю потужного лазерного випромінювання»

Шифр та назва спеціальності– 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.04

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий консультант– доктор фізико-математичних наук, професор Кузьмичов Володимир Михайлович

Офіційний опонент– Мачехін Юрій Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри фотоніки та лазерної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент– Прокопов Олександр Васильович, д.ф.-м.н., професор, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи (Національний науковий центр «Інститут метрології»)

Офіційний опонент– Лепіх Ярослав Ілліч, д.ф.-м.н., професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАН України при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова МОН України

Автореферат26/04/2017Дисертація10/05/2017Відгук_1Відгук_2Відгук_3