Перетятько Анастасія Сергіївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Перетятько Анастасія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ)

Назва дисертації– «Напіввизначена оптимізація для розв’язування загальних квадратичних задач»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник– Косолап Анатолій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ)

Офіційний опонент– Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент– Сидоров Максим Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Автореферат05/11/2015Дисертація25/11/2015Відгук_1Відгук_2Зміна опонента