Палагін Віктор Андрійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Палагін Віктор Андрійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– професор кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних і електронно-обчислювальних засобів Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації– «Методологічні основи проектування технологій виробництва компонентів мікроелектромеханічних систем»

Шифр та назва спеціальності– 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.04

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-013)

Науковий консультант– Невлюдов Ігор Шакирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних і електронно-обчислювальних засобів (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент– Овчаренко Віталій Євгенович, д.т.н., професор, заступник директора з наукової роботи (ДП «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування» НКАУ (Національне космічне агенство України)

Офіційний опонент– Дружинін Анатолій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри напівпровідникової електроніки, (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Офіційний опонент– Уваров Борис Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України)

Автореферат29/05/2017Дисертація19/06/2017Відгук_1Відгук_2Відгук_3