2018/2019 навчальний рік

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт – 2019

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1010 від 18.09.2018 р. « Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році».

Харківський національний університет радіоелектроніки призначено базовим навчальним закладом з проведення другого  туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей  «Радіотехніка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Компютерні науки».

Наказ МОНУ №1010 від 18.09.2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей

Перелік галузей, спеціальностей (спеціалізацій)

Відомості про автора  та наукового керівника наукової  роботи