Оголошення про захист дисертацій

Баган Світлана Олександрівна

03.09.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Баган Світлана Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету

Детальніше

Курцев Максим Сергійович

01.09.2018

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Курцев Максим Сергійович

 Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного університету залізничного транспорту МОН України

Детальніше

Єременко Олександра Сергіївна

01.09.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Єременко Олександра Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – докторант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки

Детальніше

Бєляєв Олексій Володимирович

30.05.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бєляєв Олексій Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Удосконалення методів обробки сигналів та зображень у мультимедійних стрілецьких тренажерах»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-016)
Науковий консультант – Карташов Володимир Михайлович , д.т.н., професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Пащенко Руслан Едуардович, д.т.н., с.н.с., с.н.с. науково-дослідного відділу дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова  (НАН України)
Офіційний опонент – Жила Семен Сергійович, к.т.н.,  доцент кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем   (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України)

Детальніше

Міщенко Олександр Сергійович

26.05.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Міщенко Олександр Сергійович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Детальніше

Ємельянов Ігор Валерійович

26.05.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ємельянов Ігор Валерійович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Детальніше

Коляденко Олексій Вадимович

16.05.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Коляденко Олексій Вадимович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

Детальніше

Єрьоміна Наталія Сергіївна

09.05.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Єрьоміна Наталія Сергіївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій  Української інженерно-педагогічної академії МОН України
Назва дисертації – «Метод прив’язки безпілотних літальних апаратів з використанням кореляційно-екстремальних систем навігації в умовах появи хибних об’єктів на поточному зображенні»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-016)
Науковий консультант – Таршин Володимир Анатолійович, д.т.н., доцент, професор кафедри озброєння радіотехнічних військ (Харківський національний університет повітряних сил ім. І. Кожедуба МО України)
Офіційний опонент – Пащенко Руслан Едуардович, д.т.н., с.н.с., с.н.с. науково-дослідного відділу дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова  (НАН України)
Офіційний опонент – Павліков Володимир Володимирович, д.т.н., с.н.с., директор факультету радіотехнічних систем літальних апаратів  (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України)

Детальніше

Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех

03.05.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки

Детальніше

Невзорова Олена Сергіївна

30.04.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Невзорова Олена Сергіївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-013)

Науковий консультант – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Детальніше

Кінан Мохамад Арус

05.03.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кінан Мохамад Арус.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Детальніше

Симоненко Олександр Вікторович

05.03.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Симоненко Олександр Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – начальник групи засобів багатоканального проводового зв’язку навчально-лабораторного комплексу радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України

Детальніше