Оголошення про захист дисертацій

Соклакова Тетяна Ігорівна

30.01.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаСоклакова Тетяна Ігорівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєінженер кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації – «Моделі і методи кіберфізичного комп’ютингу для моніторингу та управління соціальними процесами»
Шифр та назва спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон –Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-13-54)
Науковий керівник – Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)
Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України).
Офіційний опонент – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук України).

Детальніше

Любарський Михайло Михайлович

30.01.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаЛюбарський Михайло Михайлович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєпрограміст Приватного виробниче-комерційного підприємства фірми «Оскар», №21249212
Назва дисертації – «Квантові моделі та методи аналізу логічних Х-функцій»
Шифр та назва спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон –Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-13-54)
Науковий керівник – Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)
Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України).
Офіційний опонент – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук України).

Детальніше

Чорна Олена Сергіївна

11.01.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чорна Олена Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Детальніше

Мірошниченко Галина Анатоліївна

11.01.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мірошниченко Галина Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри технологій і дизайну Української інженерно-педагогічної академії

Детальніше

Волк Максим Олександрович

09.01.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Волк Максим Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Детальніше

Толстих Єлизавета Геннадіївна

27.11.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Толстих Єлизавета Геннадіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Детальніше

Баган Світлана Олександрівна

03.09.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Баган Світлана Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету

Детальніше

Курцев Максим Сергійович

01.09.2018

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Курцев Максим Сергійович

 Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного університету залізничного транспорту МОН України

Детальніше

Єременко Олександра Сергіївна

01.09.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Єременко Олександра Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – докторант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки

Детальніше

Бєляєв Олексій Володимирович

30.05.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бєляєв Олексій Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Удосконалення методів обробки сигналів та зображень у мультимедійних стрілецьких тренажерах»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-016)
Науковий консультант – Карташов Володимир Михайлович , д.т.н., професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Пащенко Руслан Едуардович, д.т.н., с.н.с., с.н.с. науково-дослідного відділу дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова  (НАН України)
Офіційний опонент – Жила Семен Сергійович, к.т.н.,  доцент кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем   (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України)

Детальніше

Міщенко Олександр Сергійович

26.05.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Міщенко Олександр Сергійович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Детальніше

Ємельянов Ігор Валерійович

26.05.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ємельянов Ігор Валерійович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Детальніше