Оголошення про захист дисертацій

Іваненко Станіслав Андрійович

18.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Іваненко Станіслав Андрійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри «Інформаційно-мережна інженерія» Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Детальніше

Жила Ольга Володимирівна

18.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Жила Ольга Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистентка кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Детальніше

Пахомов Юрій Васильович

16.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаПахомов Юрій Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєасистент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Детальніше

Аксак Наталія Георгіївна

16.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Аксак Наталія Георгіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де вона працює – професор кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Детальніше

Лобзов Леонід Дмитрович

14.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Лобзов Леонід Дмитрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Детальніше

Чопоров Сергій Вікторович

25.04.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чопоров Сергій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри програмної інженерії Запорізького національного університету

Детальніше

Горобець Юрій Миколайович

11.04.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Горобець Юрій Миколайович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер-програміст, Приватне підприємство «Софтвеа експерт»
Назва дисертації – «Вплив складу активаторних домішок на формування структурних дефектів і властивості лазерних монокристалів PbMoO4:Nd3+ і PbWO4:Nd3+»
Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Космина Мирон Богданович, д.т.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу лазерних та напівпровідникових кристалів (Інститут монокристалів НАН України)
Офіційний опонент – Чугай Олег Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри фізики (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського МОН України)
Офіційний опонент – Галкін Сергій Миколайович, к.т.н., с.н.с, старший науковий співробітник (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)

Детальніше

Пічугіна Оксана Сергіївна

23.03.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Пічугіна Оксана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Детальніше

Стоян Юрій Євгенович

01.03.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Стоян Юрій Євгенович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу гідроаеромеханіки енергетичних машин Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Детальніше

Маций Ольга Борисівна

22.02.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Маций Ольга Борисівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри комп’ютерних технологій і мехатроніки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Детальніше

Бортнікова Вікторія Олегівна

22.02.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бортнікова Вікторія Олегівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Детальніше

Соклакова Тетяна Ігорівна

30.01.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаСоклакова Тетяна Ігорівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєінженер кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації – «Моделі і методи кіберфізичного комп’ютингу для моніторингу та управління соціальними процесами»
Шифр та назва спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон –Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-13-54)
Науковий керівник – Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)
Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України).
Офіційний опонент – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук України).

Детальніше