Обрізан Володимир Ігорович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Обрізан Володимир Ігорович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– директор ТОВ «Проектування та діагностування систем».

Назва дисертації– «Мультіверсний паралельний синтез цифрових структур на основі SystemC специфікації».

Шифр та назва спеціальності– 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.01.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16).

Науковий керівник– Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки).

Офіційний опонент– Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій (Український державний університет залізничного транспорту Міністерства освіти і науки України).

Офіційний опонент– Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут ”НАН України).

Автореферат03/06/2017Дисертація20/06/2017Відгук_1Відгук_2