Невзорова Олена Сергіївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Невзорова Олена Сергіївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації– «Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-013)

Науковий консультант– Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент– Зайцев Дмитро Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій (Міжнародний гуманітарний університет МОН України)

Офіційний опонент– Старкова Олена Володимирівна, к.т.н., асистент кафедри мережевих та інтернет технологій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Автореферат03/05/2018Дисертація23/05/2018Відгук_123/05/2018Відгук_223/05/2018