Невзорова Олена Сергіївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Невзорова Олена Сергіївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-013)

Науковий консультант – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Зайцев Дмитро Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій (Міжнародний гуманітарний університет МОН України)

Офіційний опонент – Старкова Олена Володимирівна, к.т.н., асистент кафедри мережевих та інтернет технологій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Автореферат 03/05/2018 Дисертація 23/05/2018 Відгук_1 23/05/2018 Відгук_2 23/05/2018