Невлюдова Вікторія Валеріївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Невлюдова Вікторія Валеріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Технологічне забезпечення якості гнучких структур у виробах електронної техніки»

Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Лучанінов Анатолій Іванович, професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Єрохов Валерій Юрійович, д.т.н., доцент, професор кафедри напівпровідникової електроніки (Національний університет «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент – Притчин Сергій Емільович, д.т.н., доцент, професор кафедри інформаційно-управляючих систем (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)

Автореферат 27/04/2017 Дисертація 10/05/2017 Відгук_1 Відгук_2