Невлюдова Вікторія Валеріївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Невлюдова Вікторія Валеріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації– «Технологічне забезпечення якості гнучких структур у виробах електронної техніки»

Шифр та назва спеціальності– 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.04

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий керівник– д.ф.-м.н., професор Лучанінов Анатолій Іванович, професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент– Єрохов Валерій Юрійович, д.т.н., доцент, професор кафедри напівпровідникової електроніки (Національний університет «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент– Притчин Сергій Емільович, д.т.н., доцент, професор кафедри інформаційно-управляючих систем (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)

Автореферат27/04/2017Дисертація10/05/2017Відгук_1Відгук_2