Наукова школа з телекомунікацій

Керівник наукової школи:доктор технічних наук, професор Володимир Володимирович Поповський.

Напрями сучасних досліджень:Теорія, моделі і методи проектування та реструктуризації телекомунікаційних систем та мереж на основі використання динамічних (диференційних) формалізмів та структур, представлених багатошаровими графами. Розробка систем управління послугами в багатосервісних (хмарних, cloud) мережах на основі використання систем штучного інтелекту та Е-мереж. Методи балансування навантаження в мультисервісних мережах, GRID-системах та хмарних структурах.

Методи забезпечення інформаційної безпеки, розробка систем оцінки ризиків, пошуку вразливостей та виявлення мережних атак на послуги та ресурси ТКС.

Вирішені проблеми:

  1. Побудова математичних моделей телекомунікаційних систем (ТКС), які адекватно відображають структурні та функціональні характеристики. До таких варто віднести: диференціальні стохастичні моделі, що відображають стан тих чи інших мережних елементів, фрагментів мережі або систем в цілому; тензорні моделі, що забезпечують можливість інваріантного представлення системи та трафіку, ефективне вирішення різні нелінійних задач; сімпліціальні моделі, які забезпечують більш ефективне вирішення завдань представлення, перетворення і оптимізації мережних структур, більш конструктивне в порівнянні з методами теорії графів.
  2. Розвиток напрямків з розробки теорії телекомунікаційних систем: математичних основ теорії ТКС на основі загальної теорії систем; концепції «Правил системної політики» при різних корекціях в структурі або функцій ТКС; теорії і методів забезпечення інформаційної безпеки ТКС.
  3. Розвиток методів управління та адаптації в ТКС. Використання прямих і непрямих методів моніторингу стану мережних елементів і мереж в цілому, оптимальних алгоритмів оцінки статистичних параметрів і управління мережевими ресурсами та режимами окремих елементів. Розробка теорії адаптації та адаптивних методів для подолання апріорної невизначеності. Алгоритм адаптації зі зміни трафіку, щодо зміни структури, зі зміни сигнально-завадової обстановки.
  4. Методики і методи забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) в дуельних ситуаціях і групуванні радіоелектронних пристроїв. Методи забезпечення ЕМС, адаптовані до стільникових систем 3G і 4G. Пропозиції з приводу модернізації вибору робочих режимів і конструкції антен.
  5. Методи забезпечення більш ефективного використання систем абонентського радіодоступу типу Bluetooth, DECT, Wi-Fi, Wi-MAX в напрямку впровадження адаптивних ППРЧ, систем MIMO.
  6. Розробка пропозицій щодо впровадження концепції фіксовано-мобільного зв’язку (FMS), повністю оптичних систем, концепції мереж наступних поколінь (NGN) та подальший розвиток платформи 4G, IMS, IN, SOA.
  7. Розробка більш ефективного використання мережевих ресурсів при передачі VoIP.

Відомі представники наукової школи:професор В.Ф. Олійник, професор В.С. Марчук, професор Л.О. Титаренко, професор Ю.Ю. Коляденко, професор О.В. Лемешко, доцент О.Ю. Євсєєва, доцент Д.В. Агеєв, доцент Є.В. Дуравкін та ін.