Мовсесян Яна Самвелівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Мовсесян Яна Самвелівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації– «Обчислювальні методи відбору опорних зірок на цифрових зображеннях»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник– Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)

Офіційний опонент– Романова Тетяна Євгеніївна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання та оптимального проектування (Інститут проблем машинобудування НАН України)

Офіційний опонент– Гороховатський Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та вищої математики (Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» МОН України)

Автореферат27/01/2017Дисертація20/02/2017Відгук_1Відгук_2