Москалець Микола Вадимович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Москалець Микола Вадимович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації– «Методи просторово-часового доступу у перспективних системах мобільного зв’язку»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021- 013)
Науковий консультант– Поповський Володимир Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент– Cтрелковська Ірина Вікторівна, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова МОН України)
Офіційний опонент– Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Центральна спілка споживчих товариств України «Укоопспілка»)
Офіційний опонент– Козелков Сергій Вікторович, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації (Державний університет телекомунікацій МОН України)

Автореферат04/05/2018Дисертація31/05/2018Відгук_131/05/2018Відгук_231/05/2018Відгук_3