Моат Талат Рамадан Салах

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Моат Талат Рамадан Салах

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації– «Метод синтезу накладених інфокомунікаційних мереж в умовах самоподібного групового трафіку»

Шифр та назва спеціальності– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021- 013)

Науковий керівник– Агеєв Дмитро Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент– Пустовойтов Павло Євгенович, д.т.н., доцент, професор кафедри систем інформації (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Офіційний опонент– Сокол Галина Вікторівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України)

Автореферат19/04/2017Дисертація08/05/2017Відгук_1Відгук_2