Методи нормалізації, розпізнавання, аналізу та обробки зображень у системах комп’ютерного зору

Наукова школа заснована у 1984 році у Харківському інституті радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля на базі кафедри застосування електронних обчислювальних машин як складова частина наукових шкіл професора Ю.П. Шабанова-Кушнаренка та член-кореспондента Академії наук України професора М.Ф. Бондаренка.

Науковий керівник школи – Заслужений діяч науки і техніки України Євгеній Петрович Путятін, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Починаючи з 80-х років минулого століття, дослідження школи проводились в рамках комплексу урядових наукових програм, що виконувались відповідно до постанов уряду СРСР, ряду комплексних фундаментальних НДР МОН України у плані створення методів для обробки даних для спеціалізованих систем технічного зору, застосування багатопроцесорних комплексів паралельної обробки відеоінформації для автоматизації розв’язання прикладних задач розпізнавання образів у системах спеціального призначення. Розробки наукової школи Є.П. Путятіна дістали високу оцінку – нагороджені 6 медалями Виставки досягнень народного господарства СРСР (1 золота, 2 срібні, 3 бронзові).

Напрямки наукових досліджень: системи нормалізації, аналізу, інтерпретації, розпізнавання та обробка зображень і відео; точково-множинні методи кластеризації, структурно-ієрархічний аналіз багатовимірних сигналів в умовах неповної інформації; прикладні системи комп’ютерного зору.

Підтримуються наукові контакти із зарубіжними партнерами з ФРН, Великобританії, США, Росії, Болгарії, Польщі, з академічними науковими установами та навчальними закладами України.

Наукова діяльність школи націлена на вирішення актуальної проблеми – розробки нових підходів та інтелектуальних засобів інтерпретації візуальної інформації з метою створення новітніх систем комп’ютерного зору, що мають поліпшені характеристики у порівнянні з існуючими системами.

Нововведення: запропоновані нові ефективні методи нормалізації, аналізу та інтерпретації відеоінформації для реалізації їх в прикладних системах технічного зору;  синтезовано точково-множинні та структурно-ієрархічні методи аналізу багатовимірних даних в умовах протидії та неповної інформації.

Активну участь у виконанні наукових досліджень беруть докторанти, аспіранти та студенти ХНУРЕ.

Результати досліджень відповідають світовому рівню і використовуються при створенні конкурентоспроможних технологій інтелектуального аналізу багатовимірних даних з метою їх застосування в прикладних системах комп’ютерного зору, націлених на автоматизацію обробки відеоінформації в різноманітних сферах діяльності людини.

Науковий керівник школи Є.П. Путятін є автором понад 520 наукових робіт, в т.ч. 5 монографій, понад 40 винаходів та патентів, понад 20 наукових статей у міжнародних журналах, таких як: Автометрія, Telecommunications and Radio Engineering, Кібернетика та системний аналіз. Під керівництвом професора Є.П. Путятіна захищено 29 кандидатських та 5 докторських дисертацій. Загалом під керівництвом представників наукової школи захищено понад 40 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

На базі наукових досягнень школи організовано навчально-наукові лабораторії «ІТ гуру» (спільно з компанією Інфобуд), та навчальна лабораторія спільно з компанією Міратех. Кафедра інформатики та ХНУРЕ отримали статус Академічного партнера компанії ЕМС (США), що входить до першої десятки найбільших ІТ компаній світу. Активну участь у створенні лабораторій, окрім керівника кафедри, брали доценти О.В. Ліпанов та О.А. Кобилін.

Найбільш відомі представники наукової школи: доктори технічних наук, професори В.П. Машталір (декан факультету комп’ютерних наук ХНУРЕ), В.О. Гороховатський (завідувач кафедри інформаційних технологій Харківського інституту банківської справи університету банківської справи НБУ), В.М. Ліскін (генеральний директор ВАТ концерн «Вітязь», Москва), В.А. Савенков (керівник «Росозброєння», Тула), Ю.Н. Єресько (заст. директора ЦКБ апаратобудування, Тула); кандидати наук, доценти: В.О. Ліпанов  (директор ТОВ «Інфобуд», Харків, член програмного комітету конференції CEE-SECR), С.В. Машталір (докторант кафедри інформатики ХНУРЕ), О.В. Яковлева, О.А. Кобилін (доценти кафедри інформатики ХНУРЕ), О.В. Гороховатський, О.О. Передрій (доценти кафедри інформатики та комп’ютерної техніки Харківського національного економічного університету).

Наукова школа тісно співробітничає з фірмами, що розробляють сучасне програмне забезпечення: Інфобуд, Міратех, ЕМС, Сайтосс та ін.

З 2008 р. на кафедрі інформатики під керівництвом професора В.П. Машталіра здійснюється розробка для одного зі світових лідерів цифрового телебачення – фірми Loewe Opta Gmbh (ФРН).

Ряд наукових статей представників наукової школи входять до реферативних баз Scopus, IET INSPEC, DBLP, Springer Link, Web of Science, Scholar Google та ін. Представники школи запрошувались до колективу авторів монографій, виданих за кордоном: Springer-Verlag – Berlin-Heidelberg, IGI Global – Hershey, In-Tech – Vukovar.