Мерсні Амаль

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Мерсні Амаль
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– стажист кафедри систем інформації Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Назва дисертації– «Моделі та метод балансування навантаження в телекомунікаційних мережах при розв’язанні задач маршрутизації та резервування ресурсів»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)
Науковий керівник– Поштаренко Віктор Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри систем інформації (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)
Офіційний опонент– Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент– Рвачова Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент, старший науковий співробітник (Validation & Commercial Grade Dedication Department ПАО НПП «Радікс»)

Автореферат01/09/2017Дисертація20/09/2017Відгук_1Відгук_2