Матвієнко Ольга Іванівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Матвієнко Ольга Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації– «Математичне моделювання та оптимізація режимів роботи систем водопостачання»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник– Тевяшев Андрій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент– Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут») (м. Київ)

Офіційний опонент– Удовенко Сергій Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки Харківського національного економічного університету ім. C. Кузнеця Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Автореферат26/01/2017Дисертація20/02/2017Відгук_1Відгук_2