Машталір Сергій Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Машталір Сергій Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків (Міністерство освіти і науки України)

Назва дисертації – «Моделі та методи темпоральної обробки відео для інформаційного пошуку»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.08

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України
(61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий консультант – Бодянський Євгеній Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент – Антощук Світлана Григорівна, доктор технічних наук, професор, директор інституту комп’ютерних систем(Одеськийнаціональнийполітехнічнийуніверситет, м. Одеса, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент – Жолткевич Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан факультету математики та інформатики (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент – Рак Тарас Євгенович, доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-дослідної роботи (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Державна служба України з надзвичайних ситуацій).

Автореферат17/11/2017ДисертаціяВідкуг 1Відгук 2Відгук 3