Мамєдов Довлет Байрамович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Мамєдов Довлет Байрамович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– тимчасово не працює
Назва дисертації– «Інтелектуальний синтез та оптимізація конструкцій НВЧ-фільтрів на основі частково заповнених хвилеводно-діелектричних резонаторів»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.03
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки 14; тел. (057) 7021-016)
Науковий керівник– Ющенко Олександр Георгійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри систем інформації (НТУ «Харківський політехнічний інститут» МОН України)
Офіційний опонент– Карпуков Леонід Матвійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації (Запорізький національний технічний університет МОН України)
Офіційний опонент– Бутрим Олександр Юрійович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри теоретичної радіофізики (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)

Автореферат28/10/2016Дисертація21/11/2016Відгук_1Відгук_2